Home / Tag Archives: Thị trường Bitcoin

Tag Archives: Thị trường Bitcoin

Tìm hiểu về Bitcoin vàng – Bitcoin Gold(BTG)

bitcoin gold

Tìm hiểu về Bitcoin vàng – Bitcoin Gold(BTG) – Một phiên bản mới của Bitcoin Bạn đã nghe nói tới Bitcoin Gold (Bitcoin vàng) chưa? Tính khối 491.407 trên blockchain Bitcoin, một phiên bản thay thế của giao thức sẽ được đưa ra, kết quả là một biến thể đó …

Read More »

Call Now